Cites

Nieuwe tariefwijziging voor cites-documenten.

cites.pdf

       voor de psittaciformes of papegaaiachtigen

1. Wat is CITES ? 

Het is de afkorting van Convention on International Trade  of Endangered Species of wild fauna  and flora. In het Nederlands luidt dit als Conventie over de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Soms spreken we ook over de Conventie van Washington omdat de 80 deelnemende landen de conventie hebben ondertekend in Washington op 3 maart 1973.
De dieren en plantensoorten werden opgesplitst in categoriën. Ofwel is de handel vrij, ofwel is de handel beperkt ofwel is de handel verboden. Het gaat ook niet alleen over levende dieren, ook delen van dieren of opgezette dieren vallen onder deze wet. (ivoor, neushoornhoorn, …) De bedoeling van CITES is om de populatie met uitsterven bedreigde dier- en plantensoorten te beschermen. Het is een doel dat we zeker kunnen onderschrijven.
Uiteraard is dit een wisselend gegeven en veranderen er soms soorten van de ene lijst naar de andere. De Europese regelgeving is daarenboven strenger dan de Conventie van Washington zelf. Ook kan elk land eigen bijkomende besluiten nemen.

2. De CITES-reglementering, wat is er voor mij van toepassing?
    tekst
    een beslissingstabel, wat moet ik zelf doen?

3. Documenten te downloaden:
    inkomend register (pdf)
    uitgaand register   (pdf)  

   INKOMEND in word: https://dl.dropboxusercontent.com/u/47220819/REGISTER%20BINNENKOMST.doc

   UITGAAND in word: https://dl.dropboxusercontent.com/u/47220819/REGISTER%20VERTREK.doc 

4. De CITES-dienst van België

            FOD Volksgezondheid,

            Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

            Directoraat-generaal Leefmilieu

            Dienst CITES

            Eurostation - Blok II – 7 2e verdieping D

            Victor Hortaplein 40 bus 10

            1060         BRUSSEL

            tel  02 524 74 02 04, 05 of 26

            fax 02 524 74 49

            e-mail : cites@milieu.belgie.be

           Website:  www.citesinbelgie.be

 

5. Wetteksten

   Europese verordening  407/09 

6. Links

   www.cites.org